Indiáni a kolonisté

Severní Amerika v 17. století textem a obrazem


Úvod india1ni
Kultura Indiánů Severní Ameriky
Indiáni a kolonisté ve Virginii
Indiáni a kolonisté v Nové Anglii
Indiáni a kolonisté v Nové Francii
Indiáni a kolonisté v Novém Nizozemí
Indiáni a kolonisté v Novém Švédsku


Úvod

Většině lidí se při vyslovení slova Indián vybaví Vinetou Karla Maye, těm sečtělejším možná i jména jako Sedící Býk, Aztékové, Inkové, Mohykáni či bitva u Little Big Hornu. Málokdo však má nějaké povědomí či souvislejší znalost toho, jak se vztahy mezi bělochy a Indiány vyvíjely v Severní Americe na počátku evropské kolonizace tohoto kontinentu. Přitom dramata, která se zde odehrávala si co do napínavosti a zajímavosti nezadají s těmi nejznámějšími přiběhy indiánských dějin.
Na těchto stránkách chci nabídnout stručný nástin prvního století intenzivních kontaktů mezi Indiány z východní oblasti Severní Ameriky a kolonisty z evropských zemí, kteří se zde od konce 16. století (neúspěšně) a na začátku 17. století (úspěšně) usazovali a zakládali osady, jež se staly základem dnešních Spojených států a Kanady. Velký důraz bude kladen na obrazovou dokumentaci. Vesměs jde o romantické rekonstrukce událostí v menší míře pak o dobové malby či kresby. Informace pro textovou část jsem čerpal z dobových pramenů či odborné literatury, některé základní zdroje jsou uváděny v příslušných kapitolách.
Obrázky a mapy jsou vesměs převzaty z historických knih např. American Woodland Indians, Colonial American Troops (obě Osprey Publishing), Chronicle of America, New World ? (malby Johna Whitea a obrázky z J. Smithovy knihy), Handbook of North American Indians, vol.15 Northeast, použil jsem i dva obrazy současného autora Roberta Griffinga.

Mgr. Miroslav Starý
případné dotazy a připomínky směřujte na mistary@seznam.cz

mapa